Nowy plan lekcji na rok 2023/24

Sprawdź plan lekcji na nowy rok szklony

 Społeczna Szkoła

Podstawowa

Społeczne

Przedszkole

 Społeczna Szkoła

Podstawowa

Społeczne

Przedszkole

Nasza historia

W okresie międzywojennym szkoła w Sielczyku była szkołą I stopnia o jednym nauczycielu. Mieściła się w drewnianym dwuizbowym budynku, postawionym ok. 1933 roku przez mieszkańców wsi. Przez okres wojny i okupacji, jak również pierwsze lata powojenne sytuacja lokalowa była trudna, gdyż budynek wymagał gruntownego remontu. Znajdowała się w nim jedna izba lekcyjna o powierzchni 48 m2 pozwalająca na 38 miejsc w ławkach oraz mieszkanie dla nauczyciela. Dopiero w 1962 roku staraniem ówczesnego kierownika szkoły, Jerzego Doroszuka, rozpoczęto budowę murowanego budynku, w którym ulokowano wiejską świetlicę, klubokawiarnię, 3 sale lekcyjne oraz pokój kierownika. Oprócz Szkoły Podstawowej w wyżej wymienionym budynku istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której uczęszczała wieczorowo młodzież. Im bardziej normalizowała się sytuacja gospodarcza i polityczna kraju, tym większe oczekiwania stawiano szkole. W 1969 roku, powołując się na Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961 roku, wprowadzono w szkole ośmioletni system nauczania, co spowodowało konieczność budowy nowej szkoły.