Wydarzenia

W okresie międzywojennym szkoła w Sielczyku była szkołą I stopnia o jednym nauczycielu. Mieściła się w drewnianym dwuizbowym budynku, postawionym ok. 1933 roku przez mieszkańców wsi. Przez okres wojny i okupacji, jak również pierwsze lata powojenne sytuacja lokalowa była trudna, gdyż budynek wymagał gruntownego remontu. Znajdowała się w nim jedna izba lekcyjna o powierzchni 48 m2 pozwalająca na 38 miejsc w ławkach oraz mieszkanie dla nauczyciela. Dopiero w 1962 roku staraniem ówczesnego kierownika szkoły, Jerzego Doroszuka, rozpoczęto budowę murowanego budynku, w którym ulokowano wiejską świetlicę, klubokawiarnię, 3 sale lekcyjne oraz pokój kierownika. Oprócz Szkoły Podstawowej w wyżej wymienionym budynku istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której uczęszczała wieczorowo młodzież. Im bardziej normalizowała się sytuacja gospodarcza i polityczna kraju, tym większe oczekiwania stawiano szkole. W 1969 roku, powołując się na Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961 roku, wprowadzono w szkole ośmioletni system nauczania, co spowodowało konieczność budowy nowej szkoły.

W nowym budynku powstały 4 sale i pokój nauczycielski. Pomieszczenia były duże, jasne, wyposażone w nowe ławki i krzesła. Jak wspominają nauczyciele wówczas pracujący, nie brakowało pomocy dydaktycznych. W budynku użytkowanym wcześniej umieszczono bibliotekę i oddział przedszkolny. Jedynymi mankamentami był brak sali gimnastycznej, bieżącej wody oraz ubikacji. Na początku lat siedemdziesiątych dyrektorem przedszkola była pani Grażyna Kuzawska.

W roku 1974 nastąpiła następna reorganizacja szkoły. Placówka w Sielczyku została szkołą czteroletnią, a starsze dzieci uczęszczały do Zbiorczej Szkoły Gminnej nr 6, która mieściła się przy ulicy Leszczynowej w Białej Podlaskiej. Do 1975 roku wieś Sielczyk, leżąca nieopodal Białej Podlaskiej, należała do gminy Sidorki, a jej obszar wynosił 656,32 ha i zamieszkiwało go 394 mieszkańców.  W 1975 roku Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu następnych 20 lat. Sielczyk, z racji swego położenia, został włączony do Białej jako dzielnica miasta.

W 1983 roku szkoła w Sielczyku zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 7 w Białej Podlaskiej. Ponownie wrócił system ośmioklasowy. Nastąpiły duże zmiany, gdy dyrektorem został Stanisław Strykowski. Dzięki jego staraniom placówka odzyskała od mieszkańców Sielczyka świetlicę, którą po remoncie adaptowano na salę gimnastyczną. Szkoła systematycznie wyposażana była w pomoce naukowe i klasopracownie. Na wyróżnienie zasługuje pracownia techniczna, wyposażona bogato w różne sprzęty i maszyny potrzebne do prac technicznych i mechanicznych. Zorganizował ją Waldemar Holak. W tym czasie doprowadzono do szkoły wodę i zorganizowano dwie ubikacje.

Od 1991 roku dyrektorem szkoły została Henryka Kurzajewska. Od tego momentu rozbudowa budynku następowała w szybkim tempie. Ogromny plac (ok. 2000m2) otaczający budynek, pięknie zagospodarowany, jest do dnia dzisiejszego wizytówką szkoły.

1 IX 2012 r.

założenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła”, którego pierwszym Prezesem zostaje Wojciech Łocheński vel Ochnio.
Funkcję Dyrektora placówki obejmuje mgr Bożena Szyc.

na terenie szkoły jest kontynuowana działalność 52. Harcerskiej Drużyny Wodnej „Małgosina Załoga” prowadzonej przez Drużynową Małgorzatę Kucharczuk.

XI 2012 r.

prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia „Dobra Szkoła” zostaje Dariusz Litwiniuk

I 2013 r.

rusza Społeczne Przedszkole w Białej Podlaskiej

6 XII 2013 r.

przedstawienie pt. „Śnieżka” w Społecznym Przedszkolu przygotowane przez rodziców dzieci 3 – 4 letnich

8 XII 2014 r.

przedstawienie pt. „Kopciuszek” w Społecznym Przedszkolu w wykonaniu rodziców dzieci 3 – 4 letnich

III 2015 r.

prezesem Podlaskiego Stowarzyszenia „Dobra Szkoła” zostaje Małgorzata Siedlecka

28 III 2015 r.

Apel Wielkanocny

1 – 3 VI 2015 r.

wycieczka po Ziemi Chełmskiej, Zamojskiej, Sandomierskiej i Lubelskiej

9 IX 2015 r.

wizyta Biskupa Siedleckiego Jego Ekscelencji Kazimierza Gurdy

10 X 2015 r.

nadanie imienia Henryka Sienkiewicza i sztandaru Społecznej Szkole Podstawowej. Zlikwidowana w roku 2012 Szkoła Podstawowa nr 7 nosiła imię patrona i chcieliśmy zachować pamięć i kontynuować podjęte działania. Dzięki temu pisarzowi promowane były takie wartości jak: dobro, prawda, piękno i patriotyzm. Zwrócono uwagę na jego gorącą miłość do ojczyzny, którą ukazuje we wszystkich powieściach napisanych „ku pokrzepieniu serc”, poprzez bohaterstwo i wielkość przodków oraz zamiłowanie do Polski i tego, co polskie.

26 XI 2015 r.

zajęcie pierwszego miejsca w X Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9.

XII 2015 r.

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, rodzice przedszkolaków przygotowali swoim dzieciom wspaniałą niespodziankę –  inscenizację teatralną pt. „Wróżki”

23 III 2016 r.

z inicjatywy ks. Ireneusza Juśkiewicza zostaje wystawione Misterium Męki Pańskiej

30 V – 3 VI 2016 r.

wycieczka na Wybrzeże Gdańskie. Niezwykle interesująca wyprawa pozwoliła nam na spacer Polami Grunwaldu, uliczkami Torunia, sopockim Molo i głównym deptakiem miasta im. Bohaterów Monte Cassino tzw. „Monciak”, poznanie tajemnic Gdańska oraz Westerplatte, podziwiania piękna przyrody w Słowińskim Parku narodowym, a także zwiedzanie w Gdyni żaglowca „Dar Pomorza”, ORP „Błyskawica” i Akwarium Gdańskiego „Oceanarium”.

19 VI 2016 r.

Festyn rodzinny z „Sienkiewiczem na ludowo”

3 IX 2016 r.

udział w Narodowym Czytaniu 2016 „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w Parku Radziwiłła. Uczniowie szkoły ubrani w przepiękne stroje Rzymian uatrakcyjnili sobotnie popołudnie i spotkali się z uznaniem Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej

5 XII 2016 r.

spektakl pt. „Śpiąca królewna” w Społecznym Przedszkolu. W aktorów po raz kolejny wcielili się rodzice przedszkolaków

XII 2016 r.

jako zwycięzcy poprzedniej edycji przeglądu organizujemy XI Przeglądu Teatrów Profilaktycznych w Sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury

6 I 2017 r.

współorganizacja z Parafią N.N.M.P.  „Orszaku Trzech Króli” inscenizacja fragmentów „Betlejem polskiego” Lucjana Rydla przy zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, uczniów oraz przyjaciół szkoły

10 I 2017 r.

udział w I Konkursie Kolęd i Pastorałek w Niepublicznej Szkole Podstawowej Ananas. Wyróżnienie otrzymała Zosia Wawryniuk z grupy 6 – latków.

15 III 2017 r.

poświęcenie terenu budowy przez ks. Kanonika Mariana Daniluka oraz symboliczne, pierwsze „wbicie łopaty” pod rozbudowę budynku szkoły dokonane przez prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia „Dobra Szkoła” Panią Małgorzatę Siedlecką, wiceprezesa Pana Jakuba Chwesiuka, ks. Dziekana Mariana Daniluka, Panią Dyrektor Bożenę Szyc

12 IV 2017 r.

inscenizacja wielkanocna pt. „ Serce wielkie nam daj”

10 – 12 V 2017 r.

Zielona Szkoła w Serpelicach klas IV – VI

2 VI 2017 r

przedszkolaki z grupy Sówek reprezentowały Społeczne Przedszkole na XX Tanecznych Prezentacjach Przedszkolaków, które odbyły się w ramach obchodów Dni Białej Podlaskiej

9 VI 2017 r.

Podsumowanie Bialskich Lig Przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Uczeń klasy VI Dawid Męczyński odebrał nagrodę za zajecie III miejsca w Bialskiej Lidze Matematycznej. Do konkursu przygotowała ucznia mgr Joanna Lewczuk nauczyciel matematyki.

2 IX 2017 r

udział w Narodowym Czytaniu 2017 „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Prezentacja różnorodnych przyśpiewek krakowskich w wykonaniu uczennic i nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej

7 XI 2017 r.

odbywa się pierwszy Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci” zainicjowany przez Społeczne Przedszkole w Białej Podlaskiej

15 XI 2017 r.

wycieczka po Ziemi Chełmskiej, Zamojskiej, Sandomierskiej i Lubelskiej

wizyta w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu pod Siedlcami oraz w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Spektakl „Ostatni buntownik” poświęcony Stanisławowi Brzósce.

29 XI 2017 r.

koncert „Chwile zapomnienia” podczas, którego wystąpili uczniowie, organizatorka mgr Beata Wawryniuk oraz gość specjalny, artysta znany na bialskiej scenie muzycznej – Adrian Litewka

1 XII 2017 r

XII Miejski Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Młodzież klas VII i VIII zaprezentowała spektakl pt. „ Nie daj się zniewolić”

10 I 2018 r.

autorski musical „Niezwykłe Boże Narodzenie” wystawiony bialskiej publiczności w Sali Widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego

23 I 2018 r.

udział przedszkolaków z grupy „Jeżyki” w I Przedszkolnym Przeglądzie Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych „Śpiewajmy i grajmy Mu” zorganizowany przez Bialskie Centrum Kultury EUREKA.

19 IV 2018 r

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Przedszkole otrzymują nagrodę z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w konkursie „Organizacja Pozarządowa Roku 2017”

14 V 2018 r.

akcja sadzenia dębu upamiętniającego 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

24 V 2018 r.

udział przedszkolaków z grupy Sówek w III Siedleckim Konkursie Matematycznym „Żyrafka”.

1 VI 2018 r.

Dzień Dziecka z parą prezydencką – prezydentem Polski Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser – Dudą w Parku Radziwiłła. Tego dnia nasi uczniowie i przedszkolaki dekorowali scenę pod opieką mgr Joanny Lewczuk i uczestniczyli w konkursie plastycznym „Za co kocham Polskę”. Podczas festynu odbył się I Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Malowany Wózek”, w którym Społeczne Przedszkole reprezentowała Oliwia Dorosz z grupy Sówki. Następnie rozpoczęły się XXI Taneczne Prezentacje Przedszkolaków, gdzie wśród wielu prezentujących swoje tańce znalazły się dzieci z grupy Jeżyków i Sówek, ubrane w przepiękne, podlaskie stroje ludowe, przygotowane przez mgr Ewę Trzeciak i mgr Paulinę Karwowską.

4 – 8 VI 2018 r

wycieczka Kraków – Zakopane – Wieliczka klas III – VII. 5 niezapomnianych dni, w których uczniowie zwiedzili krakowski zamek i katedrę na Wawelu, podziemia Kaplicy Zygmuntowskiej, Sukiennice, Stare Miasto, Kościół Mariacki, a także zobaczyli Wielką Krokiew i Kopalnie Soli w Wieliczce oraz pospacerować po Krupówkach. Młodzież zrobiła również pamiątkowe zdjęcie na Łysej Polanie i Kasprowym Wierchu oraz przy Morskim Oku.

13 VI 2018 r.

Wręczenie „Złotych Piór” przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka bialskim uczniom za wysokie osiągnięcia w naukowe w roku szkolnym 2017/2018. Nagrodę otrzymał Dawid Męczyński – uczeń klasy VII.

14 VI 2018 r.

Miejskie Podsumowanie Bialskich Lig Przedmiotowych. III miejsca ucznia klasy VII Dawida Męczyńskiego w Lidze Matematyczno – Fizycznej

1 IX 2018 r.

utworzenie klubu sportowego RED SIELCZYK

8 IX 2018 r.

uczestnictwo w Narodowym Czytaniu 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod patronatem pary prezydenckiej w Parku Radziwiłła

30 IX 2018 r.

oficjalne otwarcie nowego budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola. Podczas tej uroczystej chwili towarzyszyło nam wielu znamienitych gości. Razem z Zarządem Podlaskiego Stowarzyszenia  „Dobra Szkoła” – Panią prezes Małgorzatą Siedlecką, Panem wiceprezesem Jakubem Chwesiukiem, ks. Kanonikiem Marianem Danilukiem oraz Panią dyrektor Bożeną Szyc zasiedli: senator Grzegorz Bierecki, wojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor bialskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec, Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Litwiniuk, a także nasi darczyńcy i sponsrzy, Wydarzenie uświetnił występ rodziców i uczniów według scenariusza przygotowanego przez mgr Beatę Wawryniuk na tę szczególna chwilę.

2 XI 2018r.

odbywa się II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci” organizowany przez Spoeczne Przedszkole

9 XI 2018 r.

udział w akcji #SzkołaDoHymnu

18 XI 2018 r.

autorski musical „Uwierz Polsko” na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę wystawiony bialskiej publiczności w Sali Widowiskowej Bialskiego centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego

28 XI 2018 r.

udział w XIII Miejskim Przegladzie Teatrów Profilaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

7 IX 2018 r.

organizacja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Kto Ty jesteś?” dla klas I – III

11 XII 2018 r.

uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018 – 2019” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Uczeń klasy VIII Dawid Męczyński znalazł się w gronie najlepszych uczniów w województwie

15 I 2019 r.

udział przedszkolaków z grupy Sówki w II Przedszkolnym Przeglądzie Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych „Śpiewajmy i grajmy Mu” organizowanym przez Bialskie Centrum Kultury. Grupa Sówki wystawiając Jasełka pt. „Maleńka przyszła Miłość” zajęła II miejsce.

28 II 2019 r.

organizacja koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat…”, w którym wystąpili uczniowie szkoły w strojach z lat dwudziestych XX wieku, a także zespół ElectroAcoustic ze swoimi autorskimi utworami

7 III 2019 r.

pomusicalowy wyjazd do Warszawy do teatru Buffo na musical „Metro”

5 IV 2019 r.

Droga Krzyżowa przebyta uliczkami os. Sielczyk, zorganizowana przez społeczność szkolną, do której dołączyli mieszkańcy osiedla. Przebyto 1,5 kilometrową trasę, aby w symboliczny sposób przeżyć Misterium Męki Pańskiej. Rozważania krzyżowe zostały również przedstawione w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Brzeskiej

13 IV 2019 r.

udział w 75. rocznicy tragicznych wydarzeń we wsi Sielczyk, mającej na celu uczczenie pamięci poległych mieszkańców, rozstrzelanych przez niemieckich żołnierzy w 1944 roku

15 – 17 IV 2019 r.

I Egzamin Ósmoklasisty w Społecznej Szkole Podstawowej

23 V 2019r.

udział przedszkolaków z grupy Sówki w IV Siedleckim Konkursie Matematycznym „Żyrafka”

30 V 2019 r.

uroczysta Gala Podsumowania Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Z rąk Pani Kurator Teresy Misiuk tytuł laureata konkursu matematycznego odebrał Dawid Męczyński uczeń klasy VIII, którego do zmagań przygotowała mgr Joanna Lewczuk

5 VI 2019 r.

Dzień z Językiem Angielskim. Nauczyciele naszej szkoły we współpracy ze studentami filologii angielskiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II przygotowali liczne gry i zabawy językowe na świeżym powietrzu. Zostały również przeprowadzone konkursy znajomości lektur oraz quizy z wiedzy o kulturze i historii krajów anglojęzycznych.

8 VI 2019 r.

wystawienie anglojęzycznego spektaklu „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a w Społecznej Szkole Podstawowej we współpracy z wykładowcami i studentami Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

10 – 13 VI 2019 r.

wycieczka w Góry Świętokrzyskie

12.VI.2019 r.

Gala Laureatów Bialskich Lig Przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Św. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Z rąk Pana Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka Dawid Męczyński uczeń klasy VIII odbiera nagrodę za zajecie II miejsca w Bialskiej Lidze Matematyczno – Fizycznej. Ucznia do konkursu przygotowała mgr Joanna Lewczuk – nauczyciel matematyki.

15 VI 2019 r.

I Bal Ósmoklasistów. Pożegnanie pierwszych absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej

17 VI 2019 r.

wręczenie „Złotych Piór” przez Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka bialskim uczniom za wysokie osiągnięcia w naukowe w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodę po raz drugi otrzymał Dawid Męczyński – uczeń klasy VIII.

31 VIII 2019 r.

I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej. Na szkolnej murawie zagrało 8 drużyn z rocznika 2009 i młodszych. Można było podziwiać mnóstwo akcji, pięknych bramek i radości po ich strzeleniu, a także wspaniałą grę i współzawodnictwo pomiędzy młodymi piłkarzami.

1 IX 2019 r.

Festyn Rodzinny z okazji Zakończenia Wakacji

7 IX 2019 r.

Społeczna Szkoła Podstawowa współorganizatorem Narodowego Czytania 2019 pod patronatem pary prezydenckiej „8 NOWEL”

15 X 2019 r.

XIX Dzień Papieski – wspomnienia wielkiego papieża – Polaka – św. Jana Pawła II

23 X 2019 r.

podczas Festiwalu Tradycyjnych Tańców i Zabaw Podlaskich „Korobeczka”, dzieci z grupy Sówki zaprezentowały się w choreografii przygotowanej na warsztatach. Mogły również zobaczyć prezentacje dzieci z innych bialskich przedszkoli. Występ na prawdziwej scenie z profesjonalnym oświetleniem był dla dzieci niesamowitą przygodą.

8 XI 2019 r.

udział w akcji #SzkołaDoHymnu

27 XI 2019 r.

koncert finałowy III Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Mali Patrioci” organizowanego przez Społeczne Przedszkole

6 XII 2019 r.

udział w XIV Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej

21 II 2020 r.

autorski musical „Wolność. Kocham. Rozumiem.” wystawiony bialskiej publiczności na scenie Sali Widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego

5 III 2020 r.

wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Muzeum PRLu oraz musical „Piotruś Pan” w teatrze Buffo

16 – 18 VI 2020 r

Egzaminy Ósmoklasisty

31 VIII 2020 r.

udział w II Europejskim Festiwalu Tradycyjnych Gier i Zabaw, prezentacja zabaw podwórkowych z czasów PRLu

5 IX 2020 r.

udział w Narodowym Czytaniu 2020 „Balladyna” Juliusza Słowackiego

11 XI 2020 r.

#SzkołaDoHymnu – odśpiewanie online przez przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”

11 V 2021 r.

prezentacje w Tańcach Ludowych „Polonez 2021”

25 – 27 V 2021r.

Egzaminy Ósmoklasisty