Zajęcia z ratownictwa medycznego w klasie VIII

9 grudnia w ramach lekcji EDB w klasie VIII zostały przeprowadzone zajęcia z ratownictwa medycznego. Zajęcia realizowane były przez studentów Koła Naukowego „eRka” Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Poruszone były takie tematy jak pierwsza pomoc, zabezpieczenie poszkodowanych w wypadkach, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. Po teoretycznym omówieniu tematów uczniowie w praktyce testowali przyswojoną wiedzę. 

 

 

Inne aktualności Szkoły Podstawowej