Dzień sportu

18 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży �do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

 

 

Inne aktualności Szkoły Podstawowej